Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2011

sucharowy
14:45
0322 35f5 500
 Człowiek suchar jest też na FB od jakiś 5 minut ;)
Reposted byBiskup Biskup

April 04 2011

sucharowy
15:20
2207 5267 500
No i to się nazywa sława, aż mi w ustach z wrażenia zaschło !!! Nasz bohater doczekał się pierwszej podróbki !!!
Trzeba przyznać, że jakość jest doskonała, nikt nie wątpi, że jest to prawdziwy suchar ;)
Osobiście najbardziej podoba mi się mój za(wy)mazany podpis ;)
Znalezione na kwejku, oczywiście ;)

April 01 2011

sucharowy
20:22
4239 85b1 500
Człowiek suchar w spontanicznym odcinku pierwszokwietniowym.
Moi kochani fejsbukowi przyjaciele, nawet nie wiecie jaką jesteście dla mnie inspiracją ;)
Reposted byKudlatyBluesaquamagicpiexmihauxmareknelskiOkruszekravikapufafulDerudoAlbiqaikoYvettkakahaluvhi5Kahamascotmatowyalexchilton

March 29 2011

sucharowy
17:04
1675 bbf6 500
Reposted bymarcuu marcuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl